This event has no dates available for booking. Please contact the event organiser.

Mahmud Farjami Stand up Comedy - Melbourne

hero
«هارمونی رابطه، سمفونی تختخواب» تازه‌ترین استندآپ کمدی محمود فرجامی است که برای نخستین بار در استرالیا اجرا می‌شود. این استندآپ کمدی به موضوع رابطه و نقش جنسیت در آن می‌پردازد.
محمود فرجامی نویسنده، مترجم و پژوهشگر در حوزه طنز است که به اجرای استندآپ ‌کمدی با موضوعات خاص و نگاهی انتقادی نیز می‌پردازد. او نویسنده و مترجم سیزده عنوان کتاب است که از میان آنها «بیشعوری» شهرت بیشتری دارد.

شرکت در این برنامه به افراد زیر شانزده سال توصیه نمی‌شود 

 

Location

Monash University, Clayton, Theatre S4
16 Rainforest Walk, Clayton, VIC 3168

Contact Details