This event has no dates available for booking. Please contact the event organiser.

Mahmud Farjami Stand up Comedy - Sydney

hero
«هارمونی رابطه، سمفونی تختخواب» تازه‌ترین استندآپ کمدی محمود فرجامی است که برای نخستین بار در استرالیا اجرا می‌شود. این استندآپ کمدی به موضوع رابطه و نقش جنسیت در آن می‌پردازد.
محمود فرجامی نویسنده، مترجم و پژوهشگر در حوزه طنز است که به اجرای استندآپ ‌کمدی با موضوعات خاص و نگاهی انتقادی نیز می‌پردازد. او نویسنده و مترجم سیزده عنوان کتاب است که از میان آنها «بیشعوری» شهرت بیشتری دارد.


شرکت در این برنامه به افراد زیر شانزده سال توصیه نمی‌شود 

 

Location

Teachers Federation Conference Centre - Surry Hills
37 Reservoir St, Surry Hills NSW 2010,

Contact Details